Privacyverklaring

De gemeente Roosendaal verzamelt persoonsgegevens

Komt u in Roosendaal wonen? Of wilt u iets aan de gemeente vragen? Bijvoorbeeld een vergunning of een vergoeding? Dan hebben wij gegevens van u nodig. U geeft deze gegevens zelf wanneer u bij ons aan de balie komt of wanneer u een brief stuurt. Of een aanvraagformulier inlevert.

Wij vragen uw persoonsgegevens omdat dit volgens de wet moet. Of omdat wij u willen informeren over wat er in Roosendaal gebeurt. Wij vragen soms ook persoonsgegevens om u beter te kunnen helpen.

De gemeente Roosendaal houdt bij welke gegevens wij hebben gevraagd en waarom wij ze hebben gevraagd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam en adres, uw geboortedatum, gegevens over uw huwelijk, gegevens over uw kinderen en over uw ouders of uw emailadres.  

Soms is het nodig dat gemeente ook uw financiële gegevens krijgt of uw medische gegevens.

Wij gaan netjes om met uw persoonsgegevens   

De gemeente Roosendaal moet netjes met uw persoonsgegevens omgaan. Dat staat in de wet.

De gemeente zorgt ervoor, dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Er zijn regels voor wat de gemeente mag doen met uw persoonsgegevens. Er zijn ook maatregelen om ervoor te zorgen dat niemand zomaar bij uw persoonsgegevens kan komen.

Denkt u dat uw gegevens niet veilig zijn? Laat het dan weten via telefoonnummer  14 0165 of via het contactformulier op deze website.

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens? 

De medewerkers van de gemeente Roosendaal krijgen persoonsgegevens om hun werk te kunnen doen.  

De gemeente Roosendaal geeft niet zomaar aan anderen uw persoonsgegevens. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan anderen als dat volgens de wet moet of als u daarvoor uw toestemming geeft.  

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Soms staat in de wet hoe lang wij uw persoonsgegevens moeten bewaren. Zegt de wet hier niks over? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens totdat de reden waarom wij de gegevens hebben gevraagd er niet meer is.  

Kloppen uw persoonsgegevens niet? U mag vragen om uw persoonsgegevens te veranderen.  

U kunt aan de gemeente vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben. Denkt u dat deze persoonsgegevens niet kloppen? Dan mag u vragen om ze aan te passen. U kunt aanpassing van uw persoonsgegevens vragen aan de baliemedewerkers op het Stadskantoor of via de website.  

U moet zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort of met een ID-kaart of rijbewijs. Vraagt u aanpassing via de website? Dan heeft u uw DigiD nodig. Meer informatie op de pagina over inzage persoonsgegevens.

De gemeente gebruikt cookies op deze website 

De gemeente Roosendaal gebruikt cookies. Een cookie is een stukje tekst dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De gemeente Roosendaal doet dit om te kunnen onderzoeken of de website goed werkt. Wij kunnen er ook mee kijken hoe de website wordt gebruikt. Lees meer informatie over de cookies die geplaatst worden vanaf deze website. 

De gemeente maakt foto's en beeldopnames

Als gemeente maken wij foto's en beeldopnames die te maken hebben met onze publiekrechtelijke taken. Wij houden u graag via foto's en beeldopnames op de hoogte van wat er binnen onze gemeente speelt. Maar wij vinden uw privacy ook belangrijk. Het kan namelijk zijn dat er foto's of beeldopnames worden gemaakt waar u op staat. Lees meer informatie over het gebruik foto's en beeldopnames in deze verklaring.

Wilt u meer weten over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? 

Wilt u weten op welke manier de gemeente Roosendaal de privacy precies geregeld heeft? Wij helpen u graag verder. Neem hiervoor contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@roosendaal.nl.

U kunt de gemeentelijke privacyregels ook nalezen via deze links:

Wilt u meer informatie over uw privacy dan kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.